Grauzēji ir bīstami saskarsmē ar cilvēkiem- tie ne tikai piesārņo un bojā pārtikas produktus, celtniecības materiālus, inventāru, iekārtas, bet arī pārnēsā bīstamu slimību izraisītājus (sēnīšu slimības, vīrusu un baktēriju izraisītās saslimšanas).

Deratizācija tiek veikta, lai iznīcinātu grauzējus un novērstu to izplatīšanos.

Deratizācija tiek veikta, lai iznīcinātu grauzējus un novērstu to izplatīšanos.

Grauzēju iznīcināšanas process var sākties ar šķēršļu radīšanu dzīvnieku iekļūšanai telpās (veikt caurumu un alu izolāciju),novērst piekļūšanu pārtikas produktiem,ūdenim. Ja šie profilaktiskie pasākumi nedod rezultātus, nepieciešams vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem, lai varētu veikt pasākumus grauzēju iznīcināšanai.
Deratizācijas pakalpojumus Rīgā sniedz firma “Profilakse”. Šīs firmas pastāvīgie klienti ir dažādi uzņēmumi un iestādes, kuriem ir nepieciešams regulāri veikt grauzēju iznīcināšanas pasākumus
(vairākas reizes gadā ).

Tiek pielietotas sekojošas metodes:

Ķīmiskā- Deratizāciju veic izmantojot indes Bioloģiskā – Izmantojot grauzēju dabīgos ienaidniekus -kaķus, suņus.
Mehāniskā- peļu un žurku slazdu uzstādīšana.

Gāzes- šī metode tiek izmantota lidmašīnās, kuģos,vagonos u.c.

Deratizācijas veikšanas nepieciešamība Saskaroties ar lauku pelēm pastāv risks inficēties ar tularēmiju,
pseidotuberkulozi u.c.

Taču par vēl bīstamākiem grauzējiem saskarsmē ar cilvēkiem tiek uzskatīti- Mājas peles- uzturas dzīvojamās telpās, bojā iekārtu elektrovadus, mēbeles, piesārņo putraimus, ūdeni. Tās var pārnēsāt tādu infekcijas slimību kā riketsioze.

Pelēkās žurkas- dzīvo veikalos, zirgu staļļos, noliktavās, māju pagrabos.
Grauž kastes, maisus, saimniecības ēku sienas, bojā ogu, augļu un dārzeņu ražu. Ir zināmi gadījumi, kad grauzēji uzbrūk mājdzīvniekiem un maziem bērniem.

Ūdens žurkas – nereti uzturas dzīvojamās telpās, ostās, plantācijās. Rada zaudējumus fermeru mitrājos. Pārnēsā ērču drudža un mēra izraisītājus.

Ir ieteicams izvairīties no saskarsmes ar grauzējiem, savlaicīgi veikt profilaktiskos pasākumus un ja tie izrādās neefektīvi – griezties pēc palīdzības pie speciālistiem, kuri nodarbojas ar deratizācijas veikšanu.