Ņemot vērā situāciju Latvijā ar vīrusu COVID-19 izplatīšanos, SIA “Profilakse” veic

dezinfekcijas apstrādes pret COVID-19 visa veida telpās.

SIA “Profilakse” ir profesionāls un pieredzes bagāts uzņēmums, sniedz deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas pakalpojumus jau kopš 1996.gada. Savā darbībā ievēro augstus kvalitātes standartus, plašas sniegto darbu metodes.

Uzņēmuma darbinieki ir ar lielu darba pieredzi, augstu atbildības sajūtu, atbilstošu izglītību–katram ir apliecība par Dezinfektora mācību programmas kursa apguvi papildus jau iepriekš iegūtai izglītībai (bioloģi, ķīmiķi, feldšeri). Dezinfektori pret darbu izturas atbildīgi un to veic profesionāli.

Uzņēmumam ir liela darba pieredze specifisku objektu apkalpošanā.

Darbus veicam atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” un saskaņā ar „Epidemioloģiskās drošības likumu” noteikumiem.

SIA „Profilakse” dezinfekcijas darbu veikšanai izmanto speciālu tehniku (smidzinātājus un elektronisko auksto miglotāju) – tā ir droša un efektīva dezinfekcijas metode. Dezinfekcijas darbos pielietotiem preparātiem ir VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) piešķirtie inventarizācijas numuri un atļaujas.

Dezinfekcijas apstrādei izmantojam efektīvus pret apvalku saturošiem vīrusiem (koronavīruss) dezinfekcijas līdzekļus, kuriem ir atbilstošas Drošības datu lapas. Izmantojamie līdzekļi ir jauni, aldehīdu nesaturošie dezinfekcijas līdzekļi ar baktericīdu, fungicīdu un pretvīrusu iedarbību izmantošanai vidē, bez izteiktas smaržas, kas neatstāj atlikumus un ir ar plašu materiālu saderību.

 Dezinfekcijas darbos pielietotais līdzeklis ir jāatstāj telpās līdz tā pilnīgai izžūšanai. Pēc apstrādes nav nepieciešama telpu mitrā uzkopšana un nav obligāta telpu vēdināšana.

Pakalpojuma cena: Katrs gadījums tiek izskatīts individuāli.